Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.

przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Walim

dla Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu"

 

Zobacz szczegóły ogłoszenia dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty (format PDF, rozmiar 959 KB)

Informujemy, że w dniu 22.12.2015 r. (wtorek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu będzie czynny w godzinach 7:30-15:30.

Modyfikacja specyfikacji SWIZ dot.

przetarg nieograniczony na zadanie pn.

"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Walim

dla Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i wzorem umowy (format PDF, rozmiar 959KB)

 

Zmiana treści zamówienia zgod. z Art. 38 ust.4 z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 907 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

"Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Walim

dla Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i wzorem umowy (format PDF, rozmiar 585KB)

W miesiącu grudniu wypłata zasiłków stałych będzie realizowana:

  • przelew- 16 grudnia 2015 r.
  • gotówka- 18 grudnia 2015 r.

 

Pozostałe zasiłki (zasiłek okresowy, zasiłek celowy)

  • przelew- 17 grudnia 2015 r.
  • gotówka- 18 grudnia 2015 r.

 

Wypłata zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego będzie realizowana:

  • przelew- 16 grudnia 2015 r.
  • gotówka- 18 grudnia 2015 r.