Aktualności

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE PT.

„EFEKT MOTYLA – CZYLI CO ROBIĆ W INTERNECIE
ABY NIE NAROBIĆ SOBIE BIEDY”

SPOTKANIE  POPROWADZI  BLOGERKA
AGATA GARBOWSKA

W DNIU 06.04.2018 R. O GODZ 16.00
CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze od 16 lat spotykają się z potrzebującymi i przychodzą do ich domów. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do projektu. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Maciak zamieszkała w Walimiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyła jedna kandydatka, która spełniała wszystkie wymagania formalne. Pani Monika Maciak wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko oraz wieloletnim doświadczeniem na równorzędnym stanowisku.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WALIMIU
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8

Zobacz szczegóły dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego (format PDF, rozmiar 190KB)

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. ul. Długa 8, 58-320 Walim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że na stanowisko pracy: Pracownik socjalny, przesłano 1 aplikację, która nie spełnia wymogów formalnych.