Aktualności

Wnioski o świadczenie można składać od 01-07-2018 r. drogą elektroniczną, za pomocą systemu teleinformatycznego emp@tia i bankowego systemu elektronicznego. Od 01-08-2018 r. tradycyjnie w formie papierowej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30-11-2018r.

Wnioski w formie papierowej będą dostępne w tutejszej instytucji od 27-07-2018 r. w dziale Świadczeń Rodzinnych – tel. 74/8457227. Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków w fomie elektronicznej, co znacznie przyśpieszy procedurę rozpatrywania. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że w roku 2018 w terminie od czerwca do listopada będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Program kierowany jest do osób:

  • stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;
  • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;
  • które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE PT.

„EFEKT MOTYLA – CZYLI CO ROBIĆ W INTERNECIE
ABY NIE NAROBIĆ SOBIE BIEDY”

SPOTKANIE  POPROWADZI  BLOGERKA
AGATA GARBOWSKA

W DNIU 06.04.2018 R. O GODZ 16.00
CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze od 16 lat spotykają się z potrzebującymi i przychodzą do ich domów. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do projektu. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Maciak zamieszkała w Walimiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyła jedna kandydatka, która spełniała wszystkie wymagania formalne. Pani Monika Maciak wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko oraz wieloletnim doświadczeniem na równorzędnym stanowisku.