Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o rozstrzygnięciu postępowania
dotyczącego zamówienia na zadanie pn.
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”

 

W załączeniu znajduje się treść protokołu z otwarcia oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania.