Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o zamówieniu na zadanie pn.
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”

 

W załączeniu poniżej znajduje się treść ogłoszenia wraz z załącznikami i wzorem umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5