Aktualności

Od miesiąca marca 2013 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady psychologa. Przez trzy godziny w tygodniu psycholog w ramach indywidualnych konsultacji pracuje z rodzinami, dziećmi i osobami dorosłymi, profesjonalnie pomagając przezwyciężać różnego rodzaju problemy.

Kontakt za pośrednictwem OPS w Walimiu, tel. 74 8457650,

mgr Katarzyna Czepirska

Godziny przyjęć od 16.15 -19.15 w każdy wtorek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Walim o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy.
Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych np. na działkach, w piwnicach, opuszczonych budynkach. Posiadając taką wiedzę tut. Ośrodek będzie mógł interweniować, nierzadko ratując życie.
Prosimy o kontakt z nami: 74 8457 650 lub z Policją  - 997.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od dnia 1.12.2012 r. zostanie zmieniony czas pracy Ośrodka:

poniedziałek: od godz: 7.30 do 15.30

wtorek: od godz. 7.30 do 17.00

środa: od godz. 7.30  do 15.30

czwartek: od godz. 7.30 do 15.30

piątek: od godz. 7.30 do 14.00

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1.10.2012 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oznacza to, że osoby kwalifikujące się dochodem do udzielenia pomocy otrzymają wyższe zasiłki stałe i okresowe.

W sposób następujący ustalono kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
  • dla osoby w rodzinie - 456 zł

Zmianie ulegnie również maksymalna kwota zasiłku stałego, która od 1.10.2012 r. wynosić będzie 529 zł, a także zmieni się dochód z hektara przeliczeniowego na kwotę 250 zł.