UCHWAŁA Nr XXII/113/2004

(format PDF, rozmiar 79 KB)

 

Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 czerwca 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

 

 


UCHWAŁA NR XXXV/209/2009

(format PDF, rozmiar 67 KB)

 

Rady Gminy w Walimiu
z dnia 25 maja 2009 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.