Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu podjął współpracę ze stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu, w ramach której na terenie naszej gminy będzie realizowany projekt pn.:

 

„Program zwiększenia dostępności usług asystenckich
na terenie powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego "
.

 

Projekt będzie realizowany od 02.01.2019 r. do 31.12.19 r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Skierowany do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym i znacznym stopniu. Według założeń projektu osobie niepełnosprawnej przysługuje średnio 25 godzin wsparcia asystenckiego miesięcznie. Dodatkowo przysługuje też usługa transportowa na terenie Dolnego Śląska oraz możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego.

Zakres usług podstawowych asystenta osoby niepełnosprawnej:

  • pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez ON miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, na kursy, szkolenia zawodowe);
  • pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach;
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
  • pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. wyjście do kina czy muzeum);
  • czytanie prasy, książek lub korespondencji osobom niewidomym lub niezdolnym do samodzielnego czytania;
  • pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym lub niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego;
  • pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem);
  • pomoc w podstawowych czynnościach związanych z higieną i pielęgnacją (mycie twarzy, rąk i głowy, czesanie, ubieranie, karmienie).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt pod numerami telefonu Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu 74 848 01 00, 514 549 392 lub pod numerami telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 74 845 63 43, 74 880 82 95.