Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01 listopada 2017 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01 października 2017 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8 lub pobrać przez internet.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie:

„DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU”

RPDS.08.03.00-02-0003/16

 

Zobacz plakat (format PDF, rozmiar 267 KB)

 

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie Ustawa dot. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwana popularnie Rodzina 500 +.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu uprzejmie informuje, iż wnioski można składać w godzinach:

  • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30
  • we wtorek od 7:30 do 17:00
  • w piątki od 7:30 do 14:00.

Jeżeli jednak zachodzi konieczność pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych po uprzednim umówieniu się z osobą zainteresowaną przyjmują wnioski w dogodnej dla

Klienta godzinie. Pracownicy OPS udzielają wszelkich porad i pomocy osobiście jak i pod nr telefonu 74/845 72 27 lub 74/ 845 76 50

Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców regionu wałbrzyskiego w wieku 15-24 lata

 

Logo projektu "Czas na zmiany"