Aktualności

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

 

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w dniach 20-25 lutego 2012 r. organizowany jest  „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw. W tym celu Komendant  Komisariatu Policji w Głuszycy wyznaczył policjantów do pełnienia dyżurów, u których zasięgnąć można będzie porady oraz uzyskać niezbędną pomoc. Dyżury pełnione będą od poniedziałku 20 lutego 2012 r. do piątku 24 lutego 2012 r. w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w sobotę 25 lutego 2012 r. w godzinach od 10.00. do 13.00.

Jak każdego roku, Ewangelicka Wspólnota Zielonoświątkowa w Walimiu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu zorganizowała dla osiemdziesięciorga dzieci w wieku od 2 do 12 lat z terenu Gminy Walim „Gwiazdkową niespodziankę”. Rozdanie prezentów gwiazdkowych odbyło się  w dniu 29 stycznia 2012 r. i poprzedzone było koncertem dla dzieci zorganizowanym przez młodzież z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej z Legnicy. Paczki przygotowane zostały stosownie do wieku a znalazły się w nich  m.in. przybory szkolne, zabawki i odzież. Poniżej zamieszczamy relację z "Gwiazdkowej niespodzianki" widzianą okiem aparatu.