Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu, Parafia Rzymsko-Katolicka w Walimiu przy współpracy Urzędu Gminy Walim, rozpoczyna dystrybucję żywności z Caritas Diecezji Świdnickiej, w ramach Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. „Podprogram 2018” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od września 2018 do czerwca 2019 r.


Pomoc żywnościowa skierowana jest do:

  • osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdzie dochód nie przekracza 1402 zł.
  • rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1056 zł.

 

Skierowania uprawniające do odbioru żywności będą wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 - 12,00.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia żywnościowego będą musiały wypełnić oświadczenie o dochodach.

 

Pierwsza partia wydawanej żywności nie obejmuje osób, które pobrały żywność w Głuszycy.

Osoby te będą mogły pobierać żywność z Parafii w Walimiu przy kolejnej dostawie.

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Miejsce: Sala Katechetyczna, Walim ul. Wyszyńskiego 6

Godziny wydawania żywności: 10-13, 18-19

 

Żywność dla mieszkańców Walimia będzie wydawana alfabetycznie wg pierwszej litery nazwiska w następujący sposób:

  • 1 tura od litery A – K - 10 grudnia
  • 2 tura od L – Ż – 11 grudnia

 

Żywność dla pozostałych miejscowości:

  • 3 tura, mieszkańcy Jugowic, Rzeczki, Michałkowej, Glinna - 12 grudnia
  • 4 tura, mieszkańcy Dziećmorowic, Zagórza Śląskiego, Niedźwiedzicy, Olszyńca, Podlesia, Starego Julianowa.