Aktualności

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU ZAPRASZA
NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PCPR W WAŁBRZYCHU

7 marca br. Sala bankietowa w CKiT w Walimiu ul. Kościuszki 2 godz. 11:00

Spotkanie ma charakter informacyjny i dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

Zapraszamy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje oo udzieleniu zamówienia  na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”. Zobacz załącznik.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o rozstrzygnięciu postępowania
dotyczącego zamówienia na zadanie pn.
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób wymagających pomocy z terenu gminy Walim”

 

W załączeniu znajduje się treść protokołu z otwarcia oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania.