Aktualności

Wiele dróg, jedno stypendium.  

Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. 

Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.

Uczniom z naszego województwa proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr 10 we Wrocławiu.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja trwa do 31 marca.

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:
    • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
    • przez bankowość elektroniczną
    • na portalu emp@tia
    • w aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzeniach mobilnych

 

Jeśli nie masz profilu na PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie
Zapraszamy 28 marca (wtorek) 2023 r., godz. 10,00-14,00
Punkt Konsultacyjny ( I p. obok Biblioteki )   
ul. Długa 8, Walim   
Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer rachunku bankowego

 

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie
Jak to zrobić, sprawdź www.zus.pl albo zadzwoń:
22 560 16 00 (pn.-pt. 7.00-18.00)
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet

Gmina Walim podpisała umowę na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.  

Planowany okres realizacji Programu:  marzec 2023 r. –  grudzień 2023 r.

Gmina Walim podpisała umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Planowany okres realizacji Programu:  marzec 2023 r. –  grudzień 2023 r.

Ośrodek Pomocy Społeczne w Walimiu, został upoważniony prze Wójta Gminy Walim do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej