Aktualności

Informujemy, że aplikacja mKDR umożliwiająca korzystanie z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta.

Obecnie każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiada ją w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlić w niej również Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

W wyniku procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny, aplikację złożyło 2 kandydatów spełniających wymogi formalne.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne:

  1. Artur Dziedzic, zam. w Wałbrzychu;
  2. Krzysztof Karwowski, zam. w Głuszycy.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Monika Mika, zam. w Walimiu,
  2. Anna Adamik – Tarasiuk, zam. w Wałbrzychu,
  3. Barbara Dobroć, zam. w Wałbrzychu.