Aktualności

 
OPS w Walimiu prowadzi dyżury telefoniczne pracowników OPS Walim - sobota/niedziela w godzinach od 9 do 17 pod numerem telefonu +48748457650.
Prosimy o kontakt tylko w sytuacjach pilnych, związanych z potrzebą znalezienia noclegu/zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.
Sprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji prosimy załatwiać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy OPS.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
  prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu
  tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
  prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego:

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TPD 800 119 119

Telefon działa codziennie w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Na linii dyżurują psycholodzy i terapeuci.

Kontakt z psychologiem możliwy jest także poprzez
Czat zaufania TPD na stronie internetowej 800119119.pl

Więcej informacji:
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży TPD https://800119119.pl
Biuro prasowe TPD http://tpd.biuroprasowe.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny https://www.facebook.com/TPDZG oraz tpd.org.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od dnia 7 marca br. rozpocznie realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu od dnia 7 marca br. 12 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Walim skorzysta z tej formy wsparcia.