Aktualności

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
  • przez bankowość elektroniczną
  • na portalu emp@tia

 Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie

  • 8 lutego 2022 roku godz. 9-14
  • 15 lutego 2022 roku godz. 10-16

OPS Walim Punkt Konsultacyjny I p. ul. Długa 8, Walim

Wnioski na dodatek osłonowy będą przyjmowane w godzinach 10-14, we wtorki dodatkowo 16-17.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 03.01.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 20 stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce Dodatek osłonowy