Aktualności

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy będą mogły ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Od  miesiąca  lipca 2012 r.,  w  oparciu o Ustawę  o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej  w Ośrodku Pomocy  Społecznej  w Walimiu zatrudniony jest  asystent  rodziny. To  specjalista,  którego rolą jest wspieranie rodzin  w  prawidłowym  wypełnianiu  ich  funkcji. Asystent  rodziny  wykonuje swoją  pracę  bezpośrednio w środowisku  rodzinnym, służąc  fachową  wiedzą i praktycznymi  umiejętnościami między innymi  z zakresu prowadzenia  domu, gospodarowania domowym budżetem, doskonalenia umiejętności  wychowawczych. Podstawowym celem podejmowanych działań jest poprawa  funkcjonowania  rodzin i ich członków oraz zapobieganie sytuacjom umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy  zastępczej. Podstawowym warunkiem dla osiągnięcia  pozytywnych rezultatów  jest  współpraca ze strony rodzin na rzecz poprawy swojej sytuacji.

Koszty  zatrudnienia  asystenta rodziny współfinansowane  są  przez  Ministerstwo  Pracy  i Polityki Społecznej w  ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 i 2013.

Od miesiąca marca 2013 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady psychologa. Przez trzy godziny w tygodniu psycholog w ramach indywidualnych konsultacji pracuje z rodzinami, dziećmi i osobami dorosłymi, profesjonalnie pomagając przezwyciężać różnego rodzaju problemy.

Kontakt za pośrednictwem OPS w Walimiu, tel. 74 8457650,

mgr Katarzyna Czepirska

Godziny przyjęć od 16.15 -19.15 w każdy wtorek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Walim o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy.
Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych np. na działkach, w piwnicach, opuszczonych budynkach. Posiadając taką wiedzę tut. Ośrodek będzie mógł interweniować, nierzadko ratując życie.
Prosimy o kontakt z nami: 74 8457 650 lub z Policją  - 997.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od dnia 1.12.2012 r. zostanie zmieniony czas pracy Ośrodka:

poniedziałek: od godz: 7.30 do 15.30

wtorek: od godz. 7.30 do 17.00

środa: od godz. 7.30  do 15.30

czwartek: od godz. 7.30 do 15.30

piątek: od godz. 7.30 do 14.00