Aktualności

Od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o dochodach. Zmianie ulegną kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego.
Nowelizacja dotyczy: 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Walim (Ośrodek pomocy Społecznej w Walimiu ) do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

O Programie

Załączniki do pobrania:

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” tj. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie przez internet (forma papierowa zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

OTWIERAMY DLA WAS SZAFY (zobacz plakat)

W DNIU 1 i 8 lipca w godz. 9:30-14:30 ZAPRASZAMY POD SIEDZIBĘ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU OD STRONY PARKU. MAMY DO ODDANIA DUŻO UBRAŃ DZIECIĘCYCH ORAZ DAMSKICH, JAK RÓWNIEŻ ZABAWKI.