Aktualności

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny, aplikację złożyła 1 kandydatka, która nie spełniała wymogów formalnych.

Mając powyższe na uwadze, nabór na wolne stanowisko Asystenta Rodziny zostało nierozstrzygnięte.

Żywność będzie wydawana 4 i 5 sierpnia w godzinach 8:00 - 11:30 w Wałbrzych przy ul. Mickiewicza 7.
Zobacz szczegóły.