Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu od dnia 7 marca br. 12 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Walim skorzysta z tej formy wsparcia.

ZBIÓRKA PRODUKTÓW W MARKETACH DINO W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM ORAZ W WALIMIU

Prosimy wszystkie osoby, którym leży na sercu los naszych Sąsiadów z Ukrainy, o pomoc w zbiórce niezbędnych artykułów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.