Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu w dniu dzisiejszym rozpoczął wypłatę dodatku węglowego dla osób, które prawidłowo złożyły wnioski w dniach 18-22 sierpnia i weryfikacja ich przebiegła pozytywnie. Pierwsze 118 osób może spodziewać się środków na wskazanym rachunku bankowym w dniu jutrzejszym.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.  

W pierwotnej wersji obowiązywała zasada jednego dodatku do węgla na jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z przedstawioną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska interpretacją ustawy po jej wejściu w życie, dofinansowanie to miało być wypłacane na każde odrębne gospodarstwo domowe, niezależnie od tego, czy zamieszkuje ono w jednym budynku pod tym samym adresem z innym gospodarstwem domowym. Jednak w wyniku nadużyć w postaci mnożenia liczby odrębnych gospodarstw domowych w tym samym budynku podjęto decyzję o doprecyzowaniu tego zapisu w ustawie.

 

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) dała możliwość wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania tj. pellet, gaz LPG, drewno kawałkowane, olej opałowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 20 września opublikowało rozporządzenie ( Dz. U. poz. 1974 ), wprowadzające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wniosek do pobrania w zakładce: dodatek dla gospodarstw domowych. Trzeba go wypełnić i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, aby otrzymać dopłaty do ww. źródeł.

Informujemy, iż na terenie gminy Walim nowe zadanie w postaci dodatku węglowego będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.