Aktualności

ZBIÓRKA PRODUKTÓW W MARKETACH DINO W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM ORAZ W WALIMIU

Prosimy wszystkie osoby, którym leży na sercu los naszych Sąsiadów z Ukrainy, o pomoc w zbiórce niezbędnych artykułów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szanowni Państwo, ze względu na trudną sytuację epidemiczną z przykrością informujemy, że pracownicy ZUS muszą odwołać zaplanowany na 8 lutego 2022 r. dyżur w placówce OPS.

Tego dnia pracownicy ZUS będą służyli pomocą pod specjalnie dedykowanym numerem telefonu 74-64-97-293 w godzinach od 9:00 do 14:00

Kiedy sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie zostaną ustalone nowe terminy spotkań z pracownikami ZUS.