Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. kadrowo-księgowych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko Podinspektora ds. kadrowo - księgowych