Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 ” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 03.01.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 20 stycznia 2022 r. do 31 października 2022r.

Więcej informacji oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce Dodatek osłonowy

 

Do dziesiątki dzieci naszych podopiecznych zawitał Mikołaj z prezentami, dzięki czemu wzbudził uśmiech na wielu twarzach. Fajnie jest mile zaskoczyć i obdarować innych.

Serdecznie podziękowania dla darczyńcy, który chciał pozostać anonimowy, dobro wraca <3