Uprzejmie informujemy, że od 04 listopada do 14 listopada 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Walim.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: https://www.webankieta.pl/ankieta/838404/gmina-walim-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.