Aktualności

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WALIMIU
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8

Zobacz szczegóły dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego (format PDF, rozmiar 190KB)

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. ul. Długa 8, 58-320 Walim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że na stanowisko pracy: Pracownik socjalny, przesłano 1 aplikację, która nie spełnia wymogów formalnych.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Pracownik socjalny

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. 58-320 Walim ul. Długa 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 16:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Zobacz szczegółowy opis oraz wymagania na stanowisko.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01 listopada 2017 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01 października 2017 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8 lub pobrać przez internet.

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.