OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU ZAPRASZA
NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PCPR W WAŁBRZYCHU

7 marca br. Sala bankietowa w CKiT w Walimiu ul. Kościuszki 2 godz. 11:00

Spotkanie ma charakter informacyjny i dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

Zapraszamy