Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Maciak zamieszkała w Walimiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje złożyła jedna kandydatka, która spełniała wszystkie wymagania formalne. Pani Monika Maciak wykazała się bardzo dobrą znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko oraz wieloletnim doświadczeniem na równorzędnym stanowisku.