Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Pracownik socjalny

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka tj. 58-320 Walim ul. Długa 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2017 r. do godz. 16:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Zobacz szczegółowy opis oraz wymagania na stanowisko.