Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01 listopada 2017 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01 października 2017 r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8 lub pobrać przez internet.