Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) dała możliwość wypłacania dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ogrzewania tj. pellet, gaz LPG, drewno kawałkowane, olej opałowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 20 września opublikowało rozporządzenie ( Dz. U. poz. 1974 ), wprowadzające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wniosek do pobrania w zakładce: dodatek dla gospodarstw domowych. Trzeba go wypełnić i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, aby otrzymać dopłaty do ww. źródeł.