Informujemy, iż na terenie gminy Walim nowe zadanie w postaci dodatku węglowego będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadania z ramienia OPS to Pani Barbara Dobroć 74/8457650 oraz Pani Alicja Rosicka.

Więcej informacji znajduje się w zakładce - Dodatek węglowy