Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektor ds. kadrowo-księgowych

Szczegóły ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektor ds. kadrowo-księgowych