Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta rodziny został wybrany Pan Krzysztof Karwowski, zam. w Głuszycy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat wskazany do zatrudnienia wykazał się podczas rozmowy rekrutacyjnej odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, co zadecydowało o zatrudnieniu.