Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Rodziny został wybrany Pan Radosław Szandurski zamieszkała w Zagórzu Śląskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów.

2 kandydatów spełniało wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Radosław Szandurski wykazała się znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.