,,DOBRY START” Od 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .) Od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Długa 8, 58-320 Walim lub listownie – pocztą tradycyjną. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można składać w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 roku (w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem Portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/). Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, będzie można składać drogą tradycyjną od dnia 1 sierpnia 2020 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Długa 8 , 58-320 Walim lub listownie – pocztą tradycyjną.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Od dnia 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/). Od dnia 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Długa 8, 58-320 Walim lub listownie – pocztą tradycyjną.

STYPENDIA SZKOLNE Od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia będzie można składać drogą tradycyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Długa 8, 58-320 Walim lub listownie – pocztą tradycyjną.