Osoby starsze-samotne, niepełnosprawne, które nie zostały poddane kwarantannie administracyjnej, nieposiadające relacji sąsiedzkich i których bliscy zamieszkują poza terenem gminy Walim i nie są w stanie utrzymywać stałego kontaktu i stałej pomocy dla swoich starszych krewnych, mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w zrobieniu podstawowych zakupów, odbioru leków z apteki i wsparcia w kontakcie z innymi urzędami w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki dla seniora.

Od poniedziałku do piątku w godz. 8-10 można zgłaszać swoje potrzeby pod numerem telefonu: 74 8457 650. Wszelkie ustalenia dokonane zostaną telefonicznie z zainteresowanym.

Zachęcamy również mieszkańców, ludzi dobrej woli do świadczenia samopomocy sąsiedzkiej dla osób starszych, niesamodzielnych. Osoby chętne do świadczenia pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu – 74 8457 650.

Korzystając z okazji apelujemy do naszych mieszkańców o zachowanie wstrzemięźliwości w wychodzeniu z domu, w szczególności w duże skupiska ludzkie i unikanie niepotrzebnych kontaktów towarzyskich.