Aktualności

W dniu 17 grudnia br. O godz. 15:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu ul. Kościuszki 2, Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt socjalny pn. „ Mama i ja”. Projekt adresowany jest do rodzin z dziećmi, matek samotnie wychowujących dzieci, a w szczególności objętych wsparciem asystenta rodziny.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie więzi pomiędzy matką, a dzieckiem oraz zachęcanie do wspólnego spędzania czasu. W ramach projektu przewidziana jest zabawa podczas wspólnego wykonywanie ozdób świątecznych przez dzieci i rodziców oraz inne atrakcje. Zwieńczeniem projektu będzie wspólne udekorowanie choinki najdłuższym łańcuchem w Walimiu, wykonanym podczas spotkania przez wszystkich uczestników projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Pod  hasłem „SENIORZE NIE DAJ SIĘ, BĄDŻ CZUJNY!” 19 grudnia br. o godzinie 11:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawicielem banku. Adresatami spotkania są mieszkańcy gminy Walim, a przede wszystkim seniorzy.

Celem spotkania jest zapobieganie oszustwom jak i zagrożeniom na jakie jesteśmy narażeni. Spotkanie podsumowuje projekt socjalny realizowany przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu przy współpracy z Komisariatem Policji w Głuszycy oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu
zaprasza na  spotkanie dotyczące projektu socjalnego
„ZDROWO JEM – WIĘCEJ WIEM”
w dniu 22.10.2019 o godz.11:00
w Sali Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Projekt socjalne „ZDROWO JEM – WIĘCEJ WIEM”

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 2 września br. będzie realizował nowe zadanie jakim są stypendia i zasiłki szkolne.

Grafika przedstawiąjąca atrybuty szkolne: kredki, globus, tablice, książki, farby, pędzle, cyrkiel i inne przybory szkolne oraz dwoje dzieci z plecakami.

W siedzibie ośrodka można otrzymać druk wniosku lub pobrać na stronie opswalim.pl. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przyznawania stypendium szkolnego na rok 2019/2020, która jest zamieszczona na stronie ośrodka lub w siedzibie jednostki. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków: od 2 do 16 września br. (inf. tel. 74/844 39 24)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że 4 września 2019 r. rozpoczyna się realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o objęcie pomocą w formie dożywiania w szkołach, można składać w siedzibie OPS Walim od sierpnia br.

Obrazek z dwiema dziewczynkami, które robią naleśniki. Jedna trzyma patelnie, a druga talerz z naleśnikami.