Aktualności

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Rodziny została wybrana Pani Magdalena Korościk zamieszkała w Wałbrzychu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 1 kandydat spełniający wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Magdalena Korościk wykazała się znajomością zagadnień na aplikowane stanowisko. 

 

,,DOBRY START” Od 1 lipca 2020 roku wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie można składać drogą elektroniczną (odpowiednio przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .) Od 1 sierpnia 2020 roku drogą tradycyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Długa 8, 58-320 Walim lub listownie – pocztą tradycyjną. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 roku.