Aktualności

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na covid-19 na terenie całego kraju, od poniedziałku 26 października 2020 roku ograniczamy osobistą obsługę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany dotyczące funkcjonowania i obsługi Klientów ośrodka:

  1. Wszyscy pracownicy zapewniają ciągłość pracy w dotychczasowych godzinach.
  2. W holu ośrodka jest umieszczona skrzynka korespondencyjno - podawcza.
  3. Klienci są obsługiwani drogą telefoniczną i elektroniczną, jedynie w sytuacjach koniecznych przewidziany jest kontakt bezpośredni w godzinach miedzy 10:00 a 12:00.
  4. W sytuacji kontaktu bezpośredniego z pracownikami konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania z pracownikiem danej komórki.
  5. Podczas załatwiania spraw, zarówno pracownicy Ośrodka jak i Klienci, są zobowiązani do zachowania ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa.
  6. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i dostosowanie się do powyższych zasad w trosce o dobro i zdrowie Nas wszystkich.

TELEFONY KONTAKTOWE:

  • 74 8457 650 Pracownicy Socjalni
  • 74 8457 227 Świadczenia Rodzinne
  • 74 8443 924 Stypendia, Dział Finansowo Księgowy, Kierownik.

W ramach Wojewódzkiej Koncepcji pn. „Cyberbezpieczny Senior" Wydział Prewencji dolnośląskiej komendy przy współpracy z Zespołem Prasowym stworzył spot filmowy adresowany do seniorów. Kampania jest realizowana w oparciu o Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji a Narodowym Bankiem Polskim - Oddział we Wrocławiu i zakłada edukację seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa transakcji w sieci, a także związanych z tym oszustw na szkodę osób starszych. Współcześnie grupy społeczne seniorów coraz swobodniej korzystają z telefonów komórkowych i komputerów z dostępem do Internetu. Coraz częściej zdarza się, że w wyniku nieostrożnego „użytkowania sieci" seniorzy padają ofiarami oszustów. Cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych metod „wykradania" danych osobowych, czy innych poufnych danych. Niezwykle ważnym problemem jest również wyłudzanie środków finansowych z kont czy z pożyczek bankowych zaciąganych przez osoby starsze, określane jako oszustwa na tzw. „policjanta" czy „wnuczka".

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Rodziny został wybrany Pan Radosław Szandurski zamieszkała w Zagórzu Śląskim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów.

2 kandydatów spełniało wymogi formalne.

Została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Radosław Szandurski wykazała się znajomością  zagadnień na aplikowane stanowisko.

W okresie letnim, na stronie www.walim.pl   Gmina Walim publikowała informacje, jak prawidłowo segregować odpady komunalne.  Prawidłowa segregacja jest konieczna, ponieważ  przepisy prawne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, nie przewidują możliwości jej braku. Takie przepisy w naszej gminie obowiązują od stycznia 2020 r.

W dniach 23-24 września, na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz. z późn. zm.), oraz na podstawie §6 Uchwały NR XII/113/2019 Rady Gminy Walim z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim, na nieruchomościach zamieszkałych została przeprowadzona kontrola pojemników na odpady zmieszane.