Aktualności

Informujemy, że w dniu 24 grudnia - Wigilia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych została wybrana Pani Barbara Dobroć, zam. Wałbrzychu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: w wyniku procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, spraw administracyjnych, aplikację złożyły 3 kandydatki, które spełniały wymogi formalne. Pani Barbara Dobroć wykazała się podczas testu i rozmowy rekrutacyjnej odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, co zdecydowało o zatrudnieniu. 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta rodziny został wybrany Pan Krzysztof Karwowski, zam. w Głuszycy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: kandydat wskazany do zatrudnienia wykazał się podczas rozmowy rekrutacyjnej odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, co zadecydowało o zatrudnieniu.

Informujemy, że aplikacja mKDR umożliwiająca korzystanie z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta.

Obecnie każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiada ją w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlić w niej również Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

W wyniku procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny, aplikację złożyło 2 kandydatów spełniających wymogi formalne.

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne:

  1. Artur Dziedzic, zam. w Wałbrzychu;
  2. Krzysztof Karwowski, zam. w Głuszycy.