Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego nr Fk.2111 – 2/2020 dot. Świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na terenie gminy Walim dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w 2021r., wybrana została oferta złożona przez:
Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański
- ze stawką 25,50 zł za realizację 1 godziny usług opiekuńczych.

Ofertę złożył jeden wykonawca:
1. Zakład Usług Opiekuńczych „RUT” Bogumił Szymański ze stawką 25,50zł za realizację 1 godziny usług opiekuńczych.usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Walim dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu w 2021 roku.

Z uwagi na istniejącą sytuację i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Seniorów 70+ z terenu Gminy Walim, którzy zdecydują się pozostać w domu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym, nt. Programu Solidarnościowego „Wspieraj Seniora".

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów - artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Można również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych np. opłacenie rachunków), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na covid-19 na terenie całego kraju, od poniedziałku 26 października 2020 roku ograniczamy osobistą obsługę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu. W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany dotyczące funkcjonowania i obsługi Klientów ośrodka:

  1. Wszyscy pracownicy zapewniają ciągłość pracy w dotychczasowych godzinach.
  2. W holu ośrodka jest umieszczona skrzynka korespondencyjno - podawcza.
  3. Klienci są obsługiwani drogą telefoniczną i elektroniczną, jedynie w sytuacjach koniecznych przewidziany jest kontakt bezpośredni w godzinach miedzy 10:00 a 12:00.
  4. W sytuacji kontaktu bezpośredniego z pracownikami konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania z pracownikiem danej komórki.
  5. Podczas załatwiania spraw, zarówno pracownicy Ośrodka jak i Klienci, są zobowiązani do zachowania ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa.
  6. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i dostosowanie się do powyższych zasad w trosce o dobro i zdrowie Nas wszystkich.

TELEFONY KONTAKTOWE:

  • 74 8457 650 Pracownicy Socjalni
  • 74 8457 227 Świadczenia Rodzinne
  • 74 8443 924 Stypendia, Dział Finansowo Księgowy, Kierownik.