Aktualności

 Projekt "Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

Jakie warunki musisz spełniać?
• status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka
• dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
• chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Informujemy mieszkańców Gminy Walim, że w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu przy ul. Długiej 8, osoby najbardziej potrzebujące mogą otrzymać płyn do dezynfekcji higienicznej rąk i powierzchni (instrukcja użytkowania załączona do płynu).

 

Przypominamy, że COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Do podstawowych metod jej zapobiegania, zaliczają się częste i dokładne mycie dłoni, utrzymywanie dystansu społecznego oraz unikanie dotykania twarzy. Nadal też jest obowiązkowe noszenie maseczek w sklepach, miejscach publicznych i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu społecznego.

 

Epidemia koronawirusa spowodowała widoczne zmiany w naszym życiu codziennym. Zamknięte szkoły, przedszkola, zakłady pracy, ograniczenia w dostępie do różnych instytucji, w sklepach kolejki, ograniczenia w poruszaniu się, to wszystko spowodowało, że czujemy ogólny strach i niepokój. Wszechobecna kwarantanna, nawet jeżeli nie jest przymusowa to jednak jest przez obywateli stosowana, przebywanie non stop w domach wszystkich członków rodziny,  sprzyja rozwojowi niepoprawnych zachowań międzyludzkich  czy sytuacji konfliktowych. Często podczas domowej kwarantanny ludziom towarzyszy alkohol czy też przemoc domowa.

Każda sytuacja związana ze stosowaniem przemocy wiąże się z niebezpieczeństwem i narażenia naszego zdrowia i życia.

 

Dzięki zaangażowaniu Radnego Powiatu Wałbrzyskiego Pana Łukasza Kazka, tegoroczne Święta Wielkanocne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Walim miały miły element zaskoczenia. W Wielką Sobotę, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, przekazali dla ponad 30 osób zestawy tradycyjnych potraw świątecznych. Dania zostały ufundowane, przygotowane i dostarczone przez Firmę Event Catering Renata Wójcicka Jacek Łokaj z Wrocławia.

W imieniu obdarowanych, serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za tak miły gest, oby jak najwięcej takich inicjatyw, nie tylko w trudnym czasie. Pamiętajmy, że zawsze warto się dzielić.

Katarzyna Borowiec