Terapeuta do spraw uzależnień - Pan Stanisław Bartoszewicz - przyjmuje we wtorki w godzinach od 15:00 do 19:00 przy ul. Długiej 8.