Kurs "Profesjonalny sprzedawca z obsluga kasy fiskalnej" rozpoczął się w miesiącu maju br. od zajęć pod nazwą Techniki sprzedaży, poprzez obsługę kas fisklanych oraz minimum sanitarne. Na zajęciach szkoleniowych rozwijano głównie umiejętności teoretyczno - praktyczne, które przygotowują nasze Uczestniczki do zawodu sprzedawcy.