W marcu br w dalszym ciągu trwały zajęcia z doradcą zawodowym. Na warsztatach szkolono umiejętność prawidłowego pisania listu motywacyjnego oraz cv. Uczestniczki nabyły również wiedzę jak skutecznie zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą. Ponadto Panie objęte zostały wsparciem psychologa. W ramach wkładu własnego Panie otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych przewidzianych w budżecie projektu.