W grudniu 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu rozpoczął realizację drugiego etapu projektu systemowego pn. „Pomoc to nasza specjalność” w kierunku profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Celem szkoleń jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, jak również zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, a także wzrost potencjału psycho-społecznego w zakresie umiejętności komunikacyjnych, motywacji do zmian, przezwyciężenia barier psychologicznych. Zgodnie z założeniami projektu w miesiącu grudniu odbyła się rekrutacja uczestników. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, które rozpoczną się od miesiąca lutego i potrwają do czerwca 2014 r.