Wrzesień i październik to kolejne miesiące realizacji projektu systemowego z zakresu promocji integracji społecznej, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie  7.1.1, tytuł projektu ,,Pomoc to nasza specjalność”. Uczestnicy projektu rozwijali teoretyczne i praktyczne umiejętności podczas kursu profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. W siedzibie firmy Szkoleniowo Doradczej Anna Szywała odbyły się zajęcia z kreowania wizerunku, które miały na celu podniesienia samooceny  i  rozwiniecie umiejętności zaprezentowania swojej osoby w życiu prywatnym oraz skutecznej prezentacji przed potencjalnym pracodawcą. W ramach wkładu własnego uczestniczki otrzymały również wsparcie finansowe  w postaci zasiłków celowych.