W ramach SZLACHETNEJ PACZKI wolontariusze od 16 lat spotykają się z potrzebującymi i przychodzą do ich domów. Dopiero gdy dogłębnie poznają sytuację, podejmują decyzję o włączeniu rodziny do projektu. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.

Jednym z wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI była Pani Gabriela Waleska, asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu. Wraz z pracownikami ośrodka zainicjowała zbiórkę w zaprzyjaźnionych instytucjach tj. Urzędzie Gminy Walim, Hurtowni Materiałów Budowlanych – Wiesław Tomalik, Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o., Powiatowym Urzędzie Pracy oddział zamiejscowy w Walimiu oraz u indywidualnych darczyńców. Dzięki temu udało się zorganizować paczkę dla rodziny Pani Bożeny Draus z Zagórza Śląskiego. Szpitalny Oddział Ratunkowy Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu był darczyńcą paczki dla Pani Marioli Glińskiej. Paczka wraz z przedstawicielami darczyńców została dostarczona karetką SOR, co wzbudziło niemałą sensację wśród sąsiadów i samych zainteresowanych. Paczkę dla rodziny Pani Anny Staropilnej przygotowało Przedszkole nr 17 z Wałbrzycha. Ogółem w ramach SZLACHETNEJ PACZKI obdarowano cztery rodziny z naszej gminy, ta ostatnia rodzina pragnie zachować anonimowość, darczyńcą była rodzina ze Świebodzic.

Wszystkie rodziny były zakwalifikowane przez Fundację SZLACHETNA PACZKA, zawartość paczek była odpowiedzią na indywidualne potrzeby każdej rodziny rozeznane przez przedstawiciela fundacji.

Jeszce raz chcemy podziękować za pomoc i zaangażowanie wykazane podczas akcji.