Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że na stanowisko pracy: Pracownik socjalny, przesłano 1 aplikację, która nie spełnia wymogów formalnych.