Jak każdego roku, Ewangelicka Wspólnota Zielonoświątkowa w Walimiu wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu zorganizowała dla osiemdziesięciorga dzieci w wieku od 2 do 12 lat z terenu Gminy Walim „Gwiazdkową niespodziankę”. Rozdanie prezentów gwiazdkowych odbyło się  w dniu 29 stycznia 2012 r. i poprzedzone było koncertem dla dzieci zorganizowanym przez młodzież z Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej z Legnicy. Paczki przygotowane zostały stosownie do wieku a znalazły się w nich  m.in. przybory szkolne, zabawki i odzież. Poniżej zamieszczamy relację z "Gwiazdkowej niespodzianki" widzianą okiem aparatu.