Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu informuje, że w dniach 20-25 lutego 2012 r. organizowany jest  „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, którego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw. W tym celu Komendant  Komisariatu Policji w Głuszycy wyznaczył policjantów do pełnienia dyżurów, u których zasięgnąć można będzie porady oraz uzyskać niezbędną pomoc. Dyżury pełnione będą od poniedziałku 20 lutego 2012 r. do piątku 24 lutego 2012 r. w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w sobotę 25 lutego 2012 r. w godzinach od 10.00. do 13.00.