W trosce o zapobieżenie dalszemu zadłużaniu się  najemców mieszkań gminnych zalegających z czynszem i znajdujących się  zarazem  w trudnej sytuacji materialnej  - Wójt Gminy Walim podjął w dniu 17 lipca 2012 r. i wprowadził w życie Zarządzenie 170/2012,  które umożliwia tym najemcom odpracowanie długu. W tym celu należy złożyć wypełniony  wniosek z deklaracją spłaty długu w formie odpracowania w Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Walimiu ul. Długa 8.

Dłużnicy będą mogli wykonywać w gminnych jednostkach organizacyjnych  prace porządkowe, sprzątać tereny zielone, sprzątać obiekty gminne, a w porze zimowej odśnieżać ciągi komunikacyjne. Osoby posiadające zawód lub szczególne umiejętności –zostaną zatrudnione do  prac remontowych. Treść zarządzenia 170/2012 z dnia 17 lipca 2012 znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.walim.pl/ w zakładce: Zarządzenia Wójta Gminy Walim, kadencja 2010-2014.

Szczegółowej informacji na ten temat udzieli również inspektor ds. organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9,  pok. nr 13 lub pod telefonem: 74-8494 353, a także pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu ul. Długa 8, tel. 74 8457 650.

Wójt Gminy Walim - Adam Hausman