Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1.10.2012 r. zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oznacza to, że osoby kwalifikujące się dochodem do udzielenia pomocy otrzymają wyższe zasiłki stałe i okresowe.

W sposób następujący ustalono kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
  • dla osoby w rodzinie - 456 zł

Zmianie ulegnie również maksymalna kwota zasiłku stałego, która od 1.10.2012 r. wynosić będzie 529 zł, a także zmieni się dochód z hektara przeliczeniowego na kwotę 250 zł.