Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 

  1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.
    • 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,
  2. Od dnia 1 listopada 2014 r.
    • 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

 

  • - 77 zł na dziecko do 5 lat,
  • - 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
  • - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

 

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.