Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Walim o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, schorowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą zagrażać skutki zimy.
Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych np. na działkach, w piwnicach, opuszczonych budynkach. Posiadając taką wiedzę tut. Ośrodek będzie mógł interweniować, nierzadko ratując życie.
Prosimy o kontakt z nami: 74 8457 650 lub z Policją  - 997.