Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych